EUROGUM POLSKA

BADANIA

Ciągły rozwój od chwili założenia zapewnił firmie Eurogum A/S pozycję europejskiego lidera w zakresie dostaw półrafinowanych preparatów karagenowych oraz przynależność do grona największych w Europie dostawców preparatów karagenowych.

W ostatniej dekadzie firma rozszerzyła swoją ofertę o grupę preparatów alginianowych zwiększając wachlarz możliwości kształtowania tekstury oraz umożliwiając zastosowanie nowatorskich technologii dostosowanych do nowoczesnych urządzeń w zakładach branży spożywczej .

W Centrum Badawczo –Rozwojowym Herlev/Kopenhaga  Eurogum A/S  w oparciu o własne know-how opracowuje produkty indywidualnie pod kątem oczekiwań klienta, elastyczne w zakresie kreowania charakterystyki produktów jak i opakowań, etykiet i innych specyficznych wymagań odbiorców.

Klienci oraz ich partnerzy mają możliwość czynnego uczestniczenia podczas przeprowadzanych testów nad nowymi produktami w warunkach symulujących warunki skali przemysłowej.